Ja na rynku pracy – moje talenty i kompetencje

17 października 2017 uczennice naszego liceum Maria Kuczyńska i Beata Dembska uczestniczyły w Inauguracji IX Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery w Powiecie Oleśnickim która odbyła się w Sali Rycerskiej Zamku Książąt Oleśnickich. Projekt realizowany jest pod patronatem Pana Wojciecha Kocińskiego Starosty Oleśnickiego.
Ogólnopolski Tydzień Kariery to coroczna akcja Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej mająca na celu inspirowanie ogólnopolskich i lokalnych inicjatyw, działań i kreatywności na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego. Ma ona służyć wzmocnieniu świadomości potrzeby wsparcia dla lepszej edukacji, pracy i kariery każdego obywatela.
Celem tegorocznej edycji jest motywowanie młodych ludzi do rozwijania swoich kompetencji i budowaniu potencjału przyszłego uczestnika rynku pracy.

Dzień Edukacji Narodowej

14 października 1773 roku Sejm Rzeczypospolitej zatwierdził Komisję Edukacji Narodowej- pierwszą w Europie państwową władzę oświatową powołaną przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Był to wielki krok w tworzeniu polskiego szkolnictwa na szczeblach: podstawowym, średnim i wyższym. od tej pory dzień 14 października uznawany jest jako święto szkoły, powszechnie nazywane Dniem Nauczyciela.

Dzisiaj w naszej szkole odbył się apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej, w którym wzięli udział: dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Sycowie, grono pedagogiczne, pracownicy szkoły, uczniowie , zaproszeni goście i media lokalne.

Głos zabrali: Pan Robert Dziergwa-dyrektor szkoły, Pani Marzena Bator-przewodnicząca Rady Rodziców, Pan Wojciech Kociński- Starosta Powiatu Oleśnickiego, Zdzisław Bałwas- przedstawiciel Stowarzyszenia KIWANIS, Kazimiera Kowalnik-prezes zarządu ZNP w Sycowie.

Uroczystość przygotowała klasa IIb z pomocą klas pierwszych i trzecich pod okiem Pani Anny Chowańskiej-Morozowicz,  Pani Krystyny Kochan oraz Pana Pawła Adamczyka.

W imieniu wszystkich uczniów chcielibyśmy podziękować za pracę, poświęcenie, serce i miłość wszystkim pracownikom szkoły

Klasa IIb

 

Galeria zdjęć

Podróż do gwiazd

Podobnie jak w ubiegłym roku, grupa geograficzna kl. II wyjechała do Łodzi do Planetarium EC1  na lekcję z astronomii. W nowoczesnym obiekcie uczniowie mieli okazję odbyć wirtualną podróż do odległych galaktyk z prędkością większą od prędkości światła. Pokaz prezentowany na kopule, z komentarzem prezentera był niezwykłym doświadczeniem. Uczniowie poszerzyli i uzupełnili wiedzę z astronomii, z którą mieli styczność na lekcjach geografii. W przyszłym tygodniu sprawdzian z tego działu. Po takiej prelekcji zapewne będą bardzo dobre oceny.

 

U.Kania

 

AIESEC International Education – kolejna edycja projektu

Początek nowego roku szkolnego 2017/2018 w Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki w Sycowie miał wymiar międzynarodowy. Dzięki wieloletniej współpracy naszej szkoły ze światową organizacją studencką AIESEC 25 września 2017 przystąpiliśmy  do realizacji kolejnej edycji projektu pod hasłem przewodnim  ‘International Education’ (‘Edukacja międzynarodowa’).

W ramach tego projektu gościliśmy w szkole dwie studentki: Fabiole Nicole Berri z Brazylii oraz  Mine Ozdogan z Turcji. Wolontariuszki przez tydzień  prowadziły interaktywne warsztaty w języku angielskim prezentując swoje kraje, promując naukę języków obcych oraz  tolerancję względem odmiennych kultur i narodowości.

Głównym celem projektu było rozwijanie  u młodzieży umiejętności kluczowych, niezbędnych na Europejskim rynku pracy tj. umiejętność bycia  komunikatywnym, rozwiązywania problemów, umiejętność logicznego myślenia i pracy w grupie. Posiadanie tych kompetencji sprawia, że młodzież staje się bardziej świadoma swoich celów personalnych i rozsądniej inwestuje swój czas w edukację, rozumiejąc jej wartość i cel.

Wizyta studentek  pozwoliła młodzieży sprawdzić ich umiejętności posługiwania się językiem angielskim i uświadomiła, jak ważną rolę język ten odgrywa w nawiązywaniu nowych międzynarodowych znajomości.

Szkolnymi koordynatorami projektów AIESEC są mgr Joanna Zawada i mgr Leszek Wojteczek

International Education

Pożar i ewakuacja liceum! Na szczęście to tylko ćwiczenia….

Dnia 5 października br. przeprowadzono próbną ewakuację szkoły. Nadrzędnym celem przeprowadzonych ćwiczeń było zapoznanie uczniów i pracowników szkoły z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia.

Alarm został wszczęty o godzinie 9.00. Po usłyszeniu sygnału alarmowego dyrektor, nauczyciele, uczniowie oraz pracownicy administracji i obsługi stosując się do wytycznych zawartych w „Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynków Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Sycowie„ przedostali się drogami ewakuacyjnymi do tzw. punktu zbiórki. Następnie

nauczyciele złożyli meldunek dyrektorowi szkoły o liczebności uczniów w klasach. Okazało się, że jeden z uczniów został uwięziony w klasopracowni chemicznej zlokalizowanej na I piętrze budynku liceum i trzeba było go ewakuować.

Po przeprowadzonej przez strażaków kontroli budynku i udanej ewakuacji uwięzionego ucznia dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Sycowie kpt. Piotr Ciemny poinformował dyrektora szkoły o zakończonych czynnościach prowadzonych w ramach ewakuacji a ten odwołał alarm i uczniowie mogli wrócić na lekcje.

Według raportu straży pożarnej ewakuacja przebiegła poprawnie i sprawnie.

 

Sztafetowe Biegi Przełajowe

W Oleśnicy 29.09.2017 nad miejskimi stawami odbyły sie drużynowe biegi sztafetowe szkół ponadgimnazjalnych. Do przebiegniecia był dystans ok 10 x 1200m. Nasza reprezentacja zajęła 4 miejsce. Z naszej szkoły wystartowało 10 zawodników: Kacper Sobczak, Pawlak Szymon, Orliński Michał, Bak Patryk, Misiak Jakub, Matyszkiewicz Maciej, Maras Jędrzej, Machala Denis, Janik Franciszek, Kaśkos Filip. Ogolny wynik biegu 44,32,98 Najlepsze 3 czasy należą do następujących uczniów: Kacpra Sobczaka 3,58 Michała Orlińskiego 4,10 oraz Szymona Pawlaka 4,14. Gratuluję. Dziękuję wszystkim uczestnikom za chęci i wolę walki. Ze sportowym pozdrowieniem Katarzyna Wygoda

 


Dolnośląski Festiwal Nauki

27 września uczniowie klas matematyczno- fizycznych z naszej szkoły wyjechali do Wrocławia na zajęcia przygotowane dla zainteresowanych w ramach XX Dolnośląskiego Festiwalu Nauki.
W Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk przy ulicy Okólnej uczestniczyliśmy w dwóch wykładach
Pierwszy wykład zatytułowany: Nanotechnologia – czym jest i jak wpływa na nasze życie? przedstawił go dr inż. Karol Lemański,
a kolejny: Niezwykły świat niskich temperatur poprowadził dr inż. Tomasz Zaleski
Pomiędzy wykładami ciekawe eksperymenty prowadzili doktoranci. Mogliśmy zobaczyć model samochodu napędzanego ogniwami wodorowymi, doświadczenia z ciekłym azotem i nadprzewodnikami oraz kilka doświadczeń z chemii.

 

Wycieczka integracyjna

21 i 22 września to wycieczka integracyjna klas pierwszych naszego LO. Cudowny czas edukacji, relaksu i turystyki w Kudowie Zdrój. Zajęcia z biologii, chemii, języka niemieckiego i wychowania fizycznego obfitowały w niespodzianki . Zdobyliśmy Szczeliniec, zorganizowaliśmy wspólnego grilla i bawiliśmy się fantastycznie!

Opiekunowie Jolanta Dolata Małgorzat Herbeć, Karolina Walaszczyk i Paweł Adamczyk

Salon Maturzystów

21.09.2017r. uczniowie klas trzecich wzięli udział w „Salonie Maturzystów” na Politechnice Wrocławskiej. Uczniowie mieli okazje skorzystać z wykładów dotyczących egzaminów maturalnych prowadzonych przez pracowników naukowych z największych uczelni wyższych w regionie. Oprócz tego mogli zapoznać się z ofertą uczelni oraz z zasadami rekrutacji 2018. Jesteśmy przekonani, że udział w przedsięwzięciu przyniesie jak najlepsze efekty.

Cześć Jej pamięci…

Z wielkim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pani Jadwigi Draws, która w latach 1970-1977 uczyła języka francuskiego w naszym liceum. „Madame Bonjour” w skrócie „Bonżurka”, taką miała ksywkę, na stałe zagościła w pamięci swoich uczniów i wychowanków. W marcu br. z okazji 95 urodzin spotkała się ze swoimi wychowankami, maturzystami rocznik 1974.
– Czuliśmy jej matczyną opiekę, zawsze dbała o to żeby nikt nie miał problemów wychowawczych i dydaktycznych- wspomina swoją panią profesor Renata Jokiel. Pani Jadwiga Draws zmarła 16 września 2017r. Uroczystości pogrzebowe odbędą się 21 września o godz. 13.00 w Drołtowicach.
Pogrążeni w żałobie dyrekcja, nauczyciele, uczniowie i pracownicy Liceum Ogólnokształcącego im.Tadeusza Kościuszki w Sycowie

 

 


 

„Gerwazy” rozpoczął nowy rok szkolny…

 

Po wakacyjnej przerwie w murach naszego liceum znowu zabrzmiał dźwięk szkolnego dzwonka „Gerwazego”, który przypomniał uczniom o rozpoczynającym się nowym roku szkolnym 2017/2018.

Nowy rok szkolny rozpoczął się uroczystą mszą świętą odprawioną przez ks. Przemysława Kaczkowskiego w kościele p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Sycowie. Uroczysty apel rozpoczął się w Centrum Kultury w Sycowie. Okolicznościowe przemówienie do uczniów skierował nowy dyrektor naszego liceum Robert Dziergwa. – Prawdziwa władza jest służbą dlatego będę wam służył najlepiej jak potrafię – zwrócił się do całej społeczności szkolnej nowy dyrektor. – Chciałbym żebyście byli dumi z tego, że jesteście uczniami Liceum Ogólnokształcacego im.T.Kościuszki w Sycowie – dodał  witając uczniów.

Istotnym punktem uroczystości było wręczenie stypendiów za szczególne osiągnięcia naukowe. Stypendia najzdolniejszym uczniom – Dorocie Mak i Michałowi Ilskiemu – wręczył starosta Wojciech Kociński.

Niecodziennym wydarzeniem było wręczenie nowemu dyrektorowi Ziemi z „Łączki” Uświęconej Krwią Bohaterów (AD 2017 – Kwatera Ł – Powązki).  Ziemię wręczyła Szefowa Biura Poszukiwań i Identyfikacji Instytutu Pamięci Narodowej Oddział Wrocław – Iwona Chowańska.

Głos zabrała także dr Barbara Szczepańska z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego, która odniosła się do współpracy liceum z uniwersytetem.

Dyrektor liceum podziękował także radnemu Markowi Malinowskiemu i nauczycielowi Przemysławowi Strzelcowi za opiekę nad młodzieżą, która w czasie wakacji, w ramach akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia” była na Ukrainie odnawiać polskie mogiły na wołyńskich cmentarzach. Uczniowie uczestniczący w akcji: Sandra Piórkowska, Jacek Gnatowski, Dominika Wieczorek, Michał Łacina, Maciej Wyrwas (ZSP Syców), Dariusz Zatylny (absolwent LO).

 

 


Sukces maturzystów!

Wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego są powodem do zadowolenia z pracy uczniów i nauczycieli Liceum Ogólnokształcącego w Sycowie.

Nasi uczniowie uzyskali bardzo dobre wyniki. Uplasowaliśmy się na pierwszym miejscu w powiecie pod względem zdawalności.

Gratulacje!

http://mojaolesnica.pl/21795,zdawalnosc-matury-w-powiecie-olesnickim.php

http://nolesnica.pl/artykul/wyniki-matur-w-powiecie/259023

http://www.sycow.pl/pl/213/15166/absolwenci-lo-z-sukcesami-na-maturze.html

 

 

 


 

Marcin Łacina stypendystą X edycji projektu Indeks Start2Star!

Uczeń naszego Liceum, Marcin Łacina, dzięki swoim wybitnym osiągnięciom naukowym otrzymał stypendium im. Lesława A. Pagi ufundowane przez fundację Państwa Jolanty i Leszka Czarneckich. Program „Indeks Start2star” jest obecnie jedynym takiego rodzaju programem realizowanym na terenie kraju.  Wsparcie finansowe ma umożliwić wybitnie uzdolnionym maturzystom kontynuację nauki na najlepszych uczelniach krajowych. Wyselekcjonowani kandydaci otrzymują stypendium, które w znacznym stopniu pokrywa koszty ich kształcenia, utrzymania oraz inne wydatki związane z edukacją.

Gratyfikację finansową w celu dalszego kształcenia się otrzymało jedynie 15 najlepszych maturzystów w Polsce. Wśród nich jest Marcin Łacina.

Serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów na studiach!
 


 

Kiermasz podręczników

Samorząd Uczniowski zaprasza na kiermasz używanych podręczników do sali nr 15.
26 i 27.06.2017 godz. 9.00 – 11.00
28 i 29.08.2017 godz. 9.00 – 11.00

 

 


 

OLIPIJCZYCY 2017

 

14 czerwca w Auli Jana Pawła II Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu odbyła się uroczysta Gala ,,OLIMPIJCZYCY 2017,,podsumowująca wybitne osiągnięcia uczniów Dolnego Śląska.

Spośród 480 zgłoszonych uczniów wybrano 137 najwybitniejszych, wśród których nasz Marcin Łacina znalazł się na Drugim miejscu.. czyż można marzyć o piękniejszym dniu…
Galę w sposób wyjątkowy rozpoczął dr hab.Bogusław Bednarek a laureatów nagrodzili Dolnośląski Kurator Roman Kowalczyk i Wicekurator Janusz Wrzal.
 

Michał Łacina wiceprzewodniczącym MRM

 

30 maja 2017 roku podczas sesji w Urzędzie Miasta i Gminy w Sycowie uczeń naszej szkoły Michał Łacina został wybrany na wiceprzewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta. Gratulujemy i życzymy Michałowi dużo satysfakcji z pracy oraz realizacji planów w roli radnego.

 

 

 

 

Pożegnanie absolwentów 2017

Dziś pożegnaliśmy 72 absolwentów naszego Liceum.

Jak zwykle było wiele wzruszających chwil.

Przed nimi ważny egzamin maturalny. Życzymy połamania piór i długopisów!

 

 

KONKURS LITERACKI

Dnia 19 kwietnia 2017r.  odbył się konkurs literacki , w którym udział wzięli uczniowie klas trzecich naszej szkoły. Tym  razem  zmagali się z biografią i twórczością Josepha Conrada, czyli Józefa Teodora Konrada Korzeniowskiego. Bieżący rok uznany jest przez Sejm RP Rokiem Conrada.

Każdą klasę reprezentowała dwuosobowa drużyna, która  rozwiązywała test składający się z 42 pytań, często bardzo wnikliwych.
Klasyfikacja uplasowała się następująco:
I miejsce – Natalia Rak, Przemysław Zima – klasa III a
II miejsce –Aleksandra Morozowicz,  Agata Lis – klasa III b
III miejsce – Marcin Łacina, Hubert Pierzchała – klasa III c

Uczniowie naszej szkoły nie zawiedli. Pokazali, że młodzież jednak czyta …
Serdeczne gratulacje! Nagrody zostaną wręczone w dniu pożegnania absolwentów.

 

Nasze Liceum z tytułem „Srebrnej Europejskiej Szkoły Praworządności”!

Wczoraj tj. 04.04.2017 r. na uroczystej gali, Stowarzyszenia Edukacyjno – Oświatowego, Centrum Organizacji Przedmiotowo – Tematyczno – Interdyscyplinarnych Olimpiad Społeczno – Historycznych (COPTIOSH), która odbyła się na zamku w Golubiu – Dobrzyniu, Liceum Ogólnokształcące w Sycowie otrzymało tytuł „Srebrnej Europejskiej Szkoły Praworządności”. Wśród ponad 6000 szkół ponadgimnazjalnych, ujętych w rankingu zostało tylko 173 placówek. Nasze Liceum znalazło się na 45 miejscu! W zestawieniu brano pod uwagę najlepsze szkoły które uzyskują sukcesy w ośmiu, najbardziej prestiżowych olimpiadach ogólnopolskich, o charakterze społeczno – prawnym.

 

 

Marcin Łacina zwycięzcą Olimpiady Wiedzy Historycznej!!!

04.04.2017 r., na zamku w Golubiu – Dobrzyniu, odbył się finał Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy historycznej Coptiosh. Uczeń naszego Liceum, Marcin Łacina, kolejny raz wykazał się ogromną wiedzą ze znajomości historii powszechnej, Polski, a także Kościoła. W wyniku trzyetapowych zawodów pokonał wszystkich zawodników, z najlepszych szkół ponadgimnazjalnych, z całej Polski uzyskując I miejsce! Oprócz wspaniałego trofeum w postaci pucharu, Marcin uzyskał indeksy na większość najlepszych uczelni w kraju, w tym m.in. Uniwersytet Warszawski, Gdański, Wrocławski, Toruński, Koszaliński, Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie i Politechnikę Lubelską. Dodatkową nagrodą dla ucznia jest wyjazd do Brukseli ufundowany przez europosła Bogdana Zdrojewskiego.

Przypomnijmy.. 

Marcin wygrał już w tym roku Ogólnopolską Olimpiadę Wiedzy o III RP. Tym samym Marcin okazał się pierwszym uczniem w historii Olimpiad Coptiosh który obronił tytuł z poprzedniego roku (Olimpiada Wiedzy Historycznej), pierwszym uczniem który wygrał dwie ogólnopolskie olimpiady w jednym roku, oraz jedynym który wygrał zawody aż trzykrotnie!

Ponadto, w tym roku, otrzymał tytuł finalisty, Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, co daje mu zwolnienie z egzaminu maturalnego z wiedzy o społeczeństwie i stuprocentowy wynik.

Opiekunem ucznia jest p. Przemysław Strzelec.

Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów już na egzaminie maturalnym!