Zastępstwa

Nauczyciel

nieobecny

Godz. lekcyjna Klasa Nauczyciel zastępujący sala
 

05.04.2019

piątek

Joanna Zawada 2 1ba K. Kochan 16
3 3a M. Herbeć 27
4 3a Kaczkowski 23

ZASTĘPSTWA

Data Nauczyciel nieobecny Godz. lekc. Kl. Osoba zastępująca Nr sali
03.04.2019

środa

Robert Dziergwa 4 2a J. Zawada 28
5 2a K. Kochan 16
6 3a Klasa zwolniona do domu
7 3a Klasa zwolniona do domu

ZASTĘPSTWA

Data Nauczyciel nieobecny Godz. lekc. Kl. Osoba zastępująca Nr sali
29.03.2019

piątek

Jolanta Dolata 6 1a L. Wojteczek 23
7 2a Grupa zwolniona do domu
8 2a Grupa zwolniona do domu
Robert Dziergwa 4 1b L. Wojteczek 23
5 3a A.    Morozowicz 33
6 2a Klasa zwolniona do domu

ZASTĘPSTWA

Data Nauczyciel nieobecny Godz. lekc. Kl. Osoba zastępująca Nr sali
27.03.2019

środa

Paweł Adamczyk 1 1a Klasa na 2 godz. lekcyjną
2 2a K. Kochan 16
3 2a A.    Morozowicz 33
5 3a P. Kaczkowski 14
6 1b P. Kaczkowski zamiast 7 lekcji 14

ZASTĘPSTWA

Data Nauczyciel nieobecny Godz. lekc. Kl. Osoba zastępująca Nr sali
26.03.2019

wtorek

Krystyna Kochan 2 2b Paweł Adamczyk 29

ZASTĘPSTWA

Data Nauczyciel nieobecny Godz. lekc. Kl. Osoba zastępująca Nr sali
21.03.2019

czwartek

Krystyna Kochan 4 1b J. Zawada 28
5 2b J. Dolata 7
Paweł Adamczyk 6 3a E. Hejna 34

ZASTĘPSTWA

Data Nauczyciel nieobecny Godz. lekc. Kl. Osoba zastępująca Nr sali
20.03.2019

środa

Anna Morozowicz 4 1b E. Hejna 34

Dzień dobry.
Przypominam, że od 18 do 20 marca będziemy przeżywać szkolne rekolekcje wielkopostne. W poniedziałek i we wtorek nauka rekolekcyjna odbędzie się w sali gimnastycznej na 6 godz. lekcyjnej tj. o godz. 12.45. W środę o 12.45 uczniowie spotykają się w kościele, gdzie będzie spowiedź i Msza Św. na zakończenie rekolekcji. Udział w rekolekcjach jest obowiązkowy dla wszystkich uczniów uczęszczających na religię. Proszę wychowawców o rzetelne sprawdzenie frekwencji uczniów. Jednocześnie informuję, że w poniedziałek i wtorek, po rekolekcjach uczniowie wracają na 7 i 8 godzinę lekcyjną. W środę, po Mszy Św. udają się do domu.
R.Dziergwa


DIAGNOZA W POŁOWIE CYKLU KSZTAŁCENIA

  1. JĘZYK POLSKI – 18.03. 2019 (PONIEDZIAŁEK)

SALA

LICZBA ZDAJĄCYCH                              OPIEKUNOWIE
LEKCJA 3 LEKCJA 4 LEKCJA 5

AUDIOWIZUALNA

33

(II a i II b od nr 1 do 5)

P.Adamczyk P.Adamczyk A.Chowańska-Morozowicz

16

17

(II b od nr 6 do 22)

E.Hejna E.Hejna P.Strzelec
  1. MATEMATYKA – 19.03.2019 (WTOREK)

SALA

LICZBA ZDAJĄCYCH                              OPIEKUNOWIE
LEKCJA 3 LEKCJA 4 LEKCJA 5

AUDIOWIZUALNA

33

(II a i II b od nr 1 do 5)

J.Dolata J.Dolata L.Wojteczek

16

17

(II b od nr 6 do 22)

A.Chowańska-Morozowicz A.Chowańska-Morozowicz J.Zawada
  1. JĘZYK OBCY – 21.03.2019 (CZWARTEK)

SALA

LICZBA ZDAJĄCYCH                              OPIEKUNOWIE
LEKCJA 2 LEKCJA 3

27

12

M.Herbeć

M.Herbeć

28

18

J.Zawada

J.Zawada

23

20

L.Wojteczek

L.Wojteczek

Obecność obowiązkowa. Obowiązuje strój apelowy.

Uczeń może opuścić salę po upływie co najmniej dwóch godzin lekcyjnych.


ZASTĘPSTWA

Data Nauczyciel nieobecny Godz. lekc. Kl. Osoba zastępująca Nr sali
14.03.2019

czwartek

Katarzyna Wygoda 6 1ba Grupa zwolniona do domu
7 1ba Grupa zwolniona do domu
8 3ab Grupa zwolniona do domu
Przemysław Strzelec 1 1b Klasa na 2 godz. lekcyjną
2 3b K. Kochan 16
3 1a P. Adamczyk 29
5 3a D. Kotlińska 14
Marzena Łatka 1 1a Klasa na 2 godz. lekcyjną
2 1a Klasa na 2 godz. lekcyjną
3 3a K. Kochan 16
4 3a P. Adamczyk 29

ZASTĘPSTWA

Data Nauczyciel nieobecny Godz. lekc. Kl. Osoba zastępująca Nr sali
13.03.2019

środa

Katarzyna Wygoda 2 1ab L. Wojteczek 23

ZASTĘPSTWA

Data Nauczyciel nieobecny Godz. lekc. Kl. Osoba zastępująca Nr sali
12.03.2019

wtorek

Jolanta Dolata 1 1b2b Grupa na 2 godz. lekcyjną
2 1a P. Adamczyk 29
6 3a Grupa zwolniona do domu
7 3a Grupa zwolniona do domu
8 2b Grupa zwolniona do domu

ZASTĘPSTWA

Data Nauczyciel nieobecny Godz. lekc. Kl. Osoba zastępująca Nr sali
11.03.2019

poniedziałek

Anna Morozowicz 2 1b Klasa na 3 godz. lekcyjną
3 1b J. Dolata zamiast 5 lekcji we wtorek
5 2a P. Kaczkowski zamiast 1 lekcji w piątek 15 marca
6 2b J. Dolata zamiast 8 lekcji Gim

Klasa 1B – informatyka z 1 godz. lek. z poniedziałku (11.03) odbędzie się we wtorek na 5 godz. lekcyjnej (12.03)

klasa I A – informatyka bez zmian (1 lekcja 11.03)


ZASTĘPSTWA

Data Nauczyciel nieobecny Godz. lekc. Kl. Osoba zastępująca Nr sali
07.03.2019

czwartek

Katarzyna Wygoda 6 1ba Grupa zwolniona do domu
7 1ba Grupa zwolniona do domu
8 3ab Grupa zwolniona do domu
Przemysław Strzelec 1 1b Klasa na 2 godz. lekcyjną
2 3b K. Kochan 16
3 1a K. Kochan 16
5 3a D. Kotlińska 14

ZASTĘPSTWA

Data Nauczyciel nieobecny Godz. lekc. Kl. Osoba zastępująca Nr sali
06.03.2019

środa

Katarzyna Wygoda 2 1ab L. Wojteczek 23

Zastępstwa

Nauczyciel

nieobecny

Godz. lekcyjna Klasa Nauczyciel zastępujący sala
Wtorek

05.03.2019

Katarzyna Wygoda 7 3ab Grupa zwolniona do domu
8 3ab Grupa zwolniona do domu
 

Przemysław Strzelec

 

 

5 1a P. Adamczyk 29
6 1b P. Adamczyk 29
7 2a J. Dolata zamiast 8 lekcji (2b bez zmian) Gim.
8 1b Grupa zwolniona do domu

ZASTĘPSTWA

Data Nauczyciel nieobecny Godz. lekc. Kl. Osoba zastępująca Nr sali
04.03.2019

poniedziałek

Anna Morozowicz 2 1b Klasa na 3 godz. lekcyjną
3 1b J. Dolata zamiast 5 lekcji we wtorek
5 2a P. Kaczkowski zamiast 1 lekcji w piątek 8 marca
6 2b J. Dolata zamiast 8 lekcji Gim

Klasa 1B – informatyka z 1 godz. lek. z poniedziałku (04.03) odbędzie się we wtorek na 5 godz. lekcyjnej (05.03)

klasa I A – informatyka bez zmian (1 lekcja 04.03)