ZASTĘPSTWA

Data Nauczyciel nieobecny Godz. lekc. Kl. Osoba zastępująca Nr sali
21.10.2019

poniedziałek

Małgorzata

Herbeć

1 1ag 1 bg Grupa na 2 godz. lekcyjna
2 1a J. Sztukowska 27
3 1ag J. Sztukowska 27
4 2b P. Strzelec 16
5 2a M. Przybylak 35

ZASTĘPSTWA

Data Nauczyciel nieobecny Godz. lekc. Kl. Osoba zastępująca Nr sali
18.10.2019

piątek

Paulina Ostrycharz 1 1bg M. Pawelska Czyt.
2 1b A.Ćwiertnia 28
3 1c D. Byrka zamiast środa 1  lekcja 15
4 1ag  P. Adamczyk 25

ZASTĘPSTWA

Data Nauczyciel nieobecny Godz. lekc. Kl. Osoba zastępująca Nr sali
15.10.2019

wtorek

Jolanta Dolata 4 1ag P. Adamczyk 29
5 1ag A.    Morozowicz 33
Małgorzata Herbeć 4 1c A.    Morozowicz 33
5 2ab P. Adamczyk 29
6 1b D. Byrka 15

15.10.2019 – klasa 3A wycieczka, osoby które nie uczestniczą w wycieczce przychodzą do

szkoły wg planu klasy 3B

– klasa 1BG wycieczka, osoby które nie uczestniczą w wycieczce przychodzą do

szkoły wg planu klasy 1AG


ZASTĘPSTWA

Data Nauczyciel nieobecny Godz. lekc. Kl. Osoba zastępująca Nr sali
07.10.2019

poniedziałek

Magdalena Przybylak 2 1ag A.    Ćwiertnia 35
3 1c P. Kaczkowski 35
4 1a E.  Michałczyk 35

ZASTĘPSTWA

Data Nauczyciel nieobecny Godz. lekc. Kl. Osoba zastępująca Nr sali
04.10.2019

piątek

Krystyna Kochan 1 1a Klasa na 2 godz. lekcyjną
2 1bg L. Wojteczek 23
3 3b K. Wygoda zamiast 5 lekcji Gim.

ZASTĘPSTWA

Data Nauczyciel nieobecny Godz. lekc. Kl. Osoba zastępująca Nr sali
30.09.2019

poniedziałek

Krystyna Kochan 6 2b P. Adamczyk 29
3 3a R. Dziergwa 35
4 2b J. Sztukowska 34
5 3b J. Sztukowska 34

ZASTĘPSTWA

Data Nauczyciel nieobecny Godz. lekc. Kl. Osoba zastępująca Nr sali
26.09.2019

czwartek

Leszek Wojteczek 1 3ba Grupa na 2 godz.
2 1ca J. Zawada 28
3 2ab M. Pawelska Czyt.

ZASTĘPSTWA

Data Nauczyciel nieobecny Godz. lekc. Kl. Osoba zastępująca Nr sali
27.09.2019

piątek

Anna Morozowicz 1 3b P. Adamczyk 29
2 3b P. Kaczkowski 33
3 3a L. Wojteczek 23
4 2b P. Ostrycharz 33
5 2b M. Herbeć 27
Krystyna Kochan 3 3b J. Zawada 28
Magdalena Przybylak 4 1b P. Kaczkowski 35
6 1b B. Maciej 24
7 2a Klasa zwolniona do domu

ZASTĘPSTWA

Data Nauczyciel nieobecny Godz. lekc. Kl. Osoba zastępująca Nr sali
24.09.2019

wtorek

Dorota Byrka

 

2 2a E. Michałczyk 34
3 1b P. Ostrycharz 24
6 1ag Klasa zwolniona do domu
Krystyna Kochan

 

 

1 2b Klasa na 2 godz. lekcyjną
2 3b L. Wojteczek 23
4 1ag M. Herbeć 27
5 1a Klasa zwolniona do domu
6 1a Klasa zwolniona do domu
7 1ag J. Dolata zamiast 1 lekcji
7
Paweł Adamczyk 1 1a Grupa na 2 godz. lekcyjną
3 2a J. Sztukowska 34
4 3a M. Pawelska Czyt.
5 3a A.    Morozowicz 33
7 1a Klasa zwolniona do domu

24.09.2019  – wycieczka klasy 1c i 1bg


ZASTĘPSTWA

Data Nauczyciel nieobecny Godz. lekc. Kl. Osoba zastępująca Nr sali
20.09.2019

piątek

Paulina Ostrycharz 1 1bg Grupa na 2 godz. lekcyjną
3 1c P. Adamczyk 29
4 1ag K. Kochan 16

ZASTĘPSTWA

Data Nauczyciel nieobecny Godz. lekc. Kl. Osoba zastępująca Nr sali
20.09.2019

piątek

Bogusław Maciej

 

5 1ag A.    Morozowicz 33
6 1a M. Przybylak 34
Przemysław Kaczkowski 2 1ag P. Strzelec 14
3 1a J. Sztukowska 34
4 1bg M. Przybylak 35
5 1c J. Zawada 28

19.09.2019 – klasa 2b i cześć uczniów z klasy 2a od godz. 10.30 wycieczka

20.09.2019 – klasy 1b i 2b wycieczka


ZASTĘPSTWA

Data Nauczyciel nieobecny Godz. lekc. Kl. Osoba zastępująca Nr sali
18.09.2019

środa

Leszek Wojteczek

 

6 2ab P. Adamczyk 29

ZASTĘPSTWA

Data Nauczyciel nieobecny Godz. lekc. Kl. Osoba zastępująca Nr sali
17.09.2019

wtorek

Jolanta Dolata

 

 

1 1ag Grupa na 2 lekcję
5 1ag, 1 bg E.  Michałczyk 27
6 3a M. Pawelska Czyt.
8 1c Klasa zwolniona do domu
Małgorzata Herbeć 1 1a Grupa na 2 lekcję
2 1ca J. Zawada 28
3 3ba J. Sztukowska 27
4 1c J. Sztukowska 27
5 1b A.    Morozowicz 33
6 2ab L. Wojteczek 23
7 3ba Klasa zwolniona do domu

11 – 12 .09.2019 – klasy 1 b i 1 c  wycieczka integracyjna


ZASTĘPSTWA

Data Nauczyciel nieobecny Godz. lekc. Kl. Osoba zastępująca Nr sali
11.09.2019

środa

Dorota Byrka 2 3a J. Sztukowska 34
Joanna Zawada 1 3ab Grupa na 2 godz. lekcyjną
2 1a L. Wojteczek 23
3 3ab P. Ostrycharz 34
4 3ab P. Strzelec 14
6 2ba Z. Filipiak 14
7 1ba Grupa zwolniona do domu

ZASTĘPSTWA

Data Nauczyciel nieobecny Godz. lekc. Kl. Osoba zastępująca Nr sali
12.09.2019

czwartek

Joanna Zawada 1 3ab Grupa na 2 godz. lekcyjną
3 2ba J. Sztukowska 34

ZASTĘPSTWA

Data Nauczyciel nieobecny Godz. lekc. Kl. Osoba zastępująca Nr sali
05.09.2019

czwartek

Robert Dziergwa 5 3a A.    Morozowicz 33
6 3a M. Przybylak 35