Konkursy

 

Konkurs plastyczny, filmowy i różne inne formy i technik

Witam,
zachęcam do udziału w konkursie międzynarodowym, w którym dopuszczalne są wszelkie techniki wyrazu artystycznego oraz esej. Można malować, rzeźbić, nakręcić film, zrobić prezentację, plakat-
jakikolwiek wyraz artystyczny. W tym roku nasz przedział wiekowy to następujące tematy:
Moduł 4 (11. do 13. klasy / 17 do 21 lat)
Od malarzy dworskich po „selfie”
Autoprezentacja, która nierzadko staje się też autoinscenizacją, wyraźnie zmieniła się w ciągu minionych
stuleci. Zbadaj, jak dalece dzisiejsza kultura samoinscenizacji zmienia europejskie społeczeństwo i
przeanalizuj różne formy autoprezentacji w przeszłości i teraźniejszości.
Wielość daje siłę
„Siła Europy polega właściwie na tym, że jest ona sumą różnych rodzajów mentalności i kreatywizmu,
przeciwieństwem identyczności i jednakowości”.(Lennart Meri 1929-2006, estoński pisarz, filmowiec
i polityk). Przedstaw, w jaki sposób różnorodność staje się atutem Europy.
Dziedzictwo cyfrowe
Dziedzictwo kulturowe – to dla wielu pomniki, budowle, dzieła sztuki, literatura albo też tradycyjne
obyczaje. Co jednak pozostawi po sobie dzisiejsza epoka medialna? Zastanów się w swojej pracy
konkursowej, czy pojęcie „dziedzictwa kulturowego” nie powinno być dzisiaj na nowo zdefiniowane.
Zadanie specjalne (wszyskie grupy wiekowe)
Przyjaźń i współzawodnictwo
Sport nie tylko sprawia nam przyjemność i pozwala utrzymać dobrą formę, lecz jest również
przekazicielem wartości i łączy ludzi na całym świecie. Wydarzenia takie, jak Europejskie Mistrzostwa w
Lekkoatletyce czy Piłce Nożnej pokazują, jak silny jest wpływ sportu na nasze społeczeństwo. Przedstaw
korzystne aspekty sportu i/lub wyzwania, jakie ze sobą niesie sport dla europejskiego porozumienia.

Bardzo fajne nagrody rzeczowe, pieniężne, tygodniowe wyjazdy. Chętnych proszę o zgłoszenie się do mnie do czwartku 11.01- udzielę dodatkowych informacji, pomogę z pomysłami

Pozdrawiam
M. Herbeć

TĘCZA Ogólnopolski Konkurs Plastyczny

Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej POKOLENIE, jak co roku, ma ogromną przyjemność zaprosić Państwa do udziału w kolejnej, XV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego TĘCZA.
W roku szkolnym 2017/2018 Konkurs przeprowadzany jest w czterech kategoriach wiekowych:
„Maluch” – uczniowie I , II, i III klas szkół podstawowych,
„Młodzik” – uczniowie klas IV, V, VI i VII szkół podstawowych,
„Gimnazjalista” – uczniowie gimnazjów,
„Licealista” – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.
Udział w Konkursie polega na wykonaniu indywidualnej (bez pomocy osób trzecich) pracy plastycznej na temat „Świat w kolorach”. Dopuszcza się następujące formy prac indywidualnych:
* rysunek (format A4 lub A3) wykonany dowolną techniką,
* praca malarska (format A4 lub A3) wykonana dowolną techniką,
* wycinanka, wydzieranka, kolaż (format A4 lub A3) wykonany dowolną techniką,
* zestaw fotografii (3-5 zdjęć) dowolnego formatu;
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie uczniów wszystkich klas szkół podstawowych, II i III klas gimnazjów oraz wszystkich klas szkół ponadgimnazjalnych niezależnie od typu placówki.
Pragniemy aby młodzież czerpała przyjemność z poszerzania swojej wiedzy o sztuce i tym chętniej rozwijała swoje umiejętności plastyczne oraz wrażliwość estetyczną poprzez udział w konkursie.
Zgłoszenia konkursowe można nadsyłać drogą elektroniczną, faksem bądź listownie do dnia 24 października 2017 r.

XII edycja Dolnośląskiego Przeglądu Piosenki i Pieśni „Moją ojczyzną Polska jest…”

Szanowni Państwo!
Serdecznie zapraszamy uczniów szkół i placówek z Dolnego Śląska do udziału w XII edycji Dolnośląskiego Przeglądu Piosenki i Pieśni „Moją ojczyzną Polska jest…” organizowanego przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty we współpracy z Młodzieżowymi Domami Kultury na Dolnym Śląsku.
Celem konkursu jest:
– wspieranie postaw patriotycznych młodego pokolenia,
– pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa kraju w związku z przypadającą na rok 2018, 100 rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości,
– propagowanie treści patriotycznych poprzez edukację artystyczną młodzieży,
– popularyzowanie i wspieranie muzycznych talentów dolnośląskich uczniów.