GRONO PEDAGOGICZNE

JĘZYK POLSKI

mgr Krystyna Kochan

mgr Dorota Byrka

JĘZYK ANGIELSKI

mgr Joanna Zawada

mgr Leszek Wojteczek

JĘZYK NIEMIECKI

mgr Małgorzata Herbeć

HISTORIA

mgr Przemysław Strzelec

mgr Zbigniew Filipiak

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

mgr Przemysław Strzelec

WIEDZA O KULTURZE

mgr Dorota Byrka

MATEMATYKA

mgr Anna Morozowicz

mgr Paulina Ostrycharz

Julia Sztukowska

FIZYKA

mgr Bogusław Maciej

mgr Paulina Ostrycharz

BIOLOGIA

mgr Robert Dziergwa

mgr Magdalena Molka-Przybylak

CHEMIA

mgr Paweł Adamczyk

mgr Magdalena Molka-Przybylak

GEOGRAFIA

mgr Ewa Michałczyk

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

mgr Jolanta Dolata

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

mgr Paweł Adamczyk

INFORMATYKA

mgr Paweł Adamczyk

WYCHOWANIE FIZYCZNE

mgr Jolanta Dolata

mgr Katarzyna Wygoda

RELIGIA

Ks. Przemysław Kaczkowski

PEDAGOG SZKOLNY

mgr Anna Ćwiertnia

BIBLIOTEKA

mgr Małgorzata Pawelska