Kalendarium roku szkolnego 2021/2022


Dni wolne w roku szkolnym 2021/2022

01 listopada 2021 (poniedziałek) – Wszystkich Świętych

11 listopada 2021 (czwartek) – Narodowe Święto Niepodległości

6 stycznia 2022 (czwartek) – Trzech Króli

3 maja 2022 (wtorek) – Święto Konstytucji 3 maja

16 czerwca 2022 (czwartek) – Boże Ciało

Dni wolne od zajęć lekcyjnych w roku szkolnym 2021/2022

14 października 2021 (czwartek) – Dzień Edukacji Narodowej

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022

12 listopada 2021 (piątek)

07 stycznia 2022 (piątek)

02 maja 2022 (poniedziałek)

4-6 maja 2022 – egzamin maturalny

17 czerwca (piątek)