Rekrutacja do liceum

 

 


ZASADY REKRUTACJI DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W SYCOWIE ROK SZKOLNY 2023/2024


Dla kandydatów po szkole podstawowej na rok szkolny 2023/2024
(liceum czteroletnie)

Rekrutacja uzupełniająca do klas I w szkołach ponadpodstawowych rozpoczyna się 1 sierpnia 2023r. po rekrutacji zasadniczej.

Po zakończeniu rekrutacji zasadniczej (czyli po opublikowaniu list przyjętych do szkół w dniu  31 lipca 2023r.) bezpośrednio w szkołach oraz na stronie naboru: https://dolnoslaskie.edu.com.pl  pojawi się lista wolnych miejsc pozostałych w poszczególnych szkołach.

Jeśli kandydatowi nie udało się dostać do wymarzonej szkoły, może wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej. Rekrutacja uzupełniająca odbywa się tylko w formie papierowej, nie w formie elektronicznej.

Zgodnie z Zarządzeniem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024 od dnia 1 sierpnia 2023 r. do 3 sierpnia 2023 r. do godziny 15:00 można złożyć wniosek o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami (podpisany przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna). Wniosek składa się już bezpośrednio w szkole.

Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w rekrutacji uzupełniającej zostaną podane do wiadomości 9 sierpnia 2023r.

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych zostaną podane 18 sierpnia 2023r

 

Uzupełniająca_wniosek o przyjęcie do szkoły do klasy I

 

 Kandydatów ze szkół województwa dolnośląskiego prosimy o skorzystanie ze strony:
https://dolnoslaskie.edu.com.pl/kandydat/app/

Na stronie tej dostępny jest system elektronicznego naboru, w którym należy założyć swoje konto (poprzez zakładkę Zgłoś kandydaturę), wybrać trzy szkoły i złożyć podanie do szkoły pierwszego wyboru wraz z poniższymi załącznikami:

załącznik nr 1


Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2023-2024